Kursy zostały opracowane dzięki wsparciu finansowemu UE w projekcie systemowym KOWEZiU „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie”.