Centrum Kształcenia Ustawicznego w Solcu nad Wisłą realizuje projekt:
"STAŻ I DODATKOWE UPRAWNIENIA PODSTAWĄ SUKCESU W ZAWODZIE"
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Priorytet X: Edukacja dla rozwoju
Działanie 10.3: Doskonalenie zawodowe
Poddziałanie 10.3.1: Doskonalenie zawodowe uczniów


Celem projektu jest wzrost efektywności i skuteczności kształcenia zawodowego słuchaczy Szkoły Policealnej CKU w Solcu nad Wisłą poprzez udział w działaniach projektu w okresie 01.09.2017r. – 31.08.2019r.
Całkowita wartość projektu: 562162,92 zł.
Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 449730,34 zł.

Główne działanie projektu:

  • - staż zawodowy za odbycie, którego słuchacz otrzymuje wynagrodzenie miesięczne netto w wysokości 2400 zł (zaplanowano staże jedno, dwu i trzymiesięczne);

  • -dodatkowe uprawnienia: uzyskanie kwalifikacji A.36 Prowadzenie rachunkowości, uzyskanie certyfikatu ECDL STANDARD w zakresie kompetencji ICT, uzyskanie licencji detektywa.